introductie

De doelstelling van Customer Success Management is om samen succesvoller te worden middels een partnership rondom geleverde producten en diensten. Er dient een win-win situatie te zijn en dat begint bij Customer Success. Customer Success Management redeneert vanuit de eindgebruiker, de klant van de partner, en beiden moeten de positieve bijdrage voelen van de geboden oplossing.

visie

Customer Success Management kijkt in eerste instantie naar de behoefte van de klanten. Vervolgens wordt dit vertaald naar de doelstellingen. Om daarbij het succes van deze klanten te bereiken is oprechte interesse nodig alsmede een lange termijn relatie om samen sterker te worden. Door daarbij een klant als partner te zien kan vertrouwen groeien en er geïnvesteerd worden in deze relatie. Het resultaat is dat je beiden succesvoller wordt.

referenties

Middels een aantal hele prettige commerciële posities heb ik mijn eigen visie gevormd op het 'sales-vak'. Dit heeft met name geresulteerd in een voorkeur voor Customer Success Management in plaats van de woorden 'commercie', 'verkoop' of 'sales'. Bij deze bedank ik dan ook het in mij gestelde vertrouwen door mijn vorige werk-/ opdrachtgevers bij Towers Perrin, AKZO Nobel (Organon), Occhio, Ordina Clockwork, Emerce, inRiver en Spaaza.

introductie

Customer Success Management is een term die beter past dan de term sales, of in goed Nederlands: verkoop. Rond verkoop hangt de connotatie van iemand die iets wil verkopen en dat wordt weer vaak gezien als de stereotype verkoper die koste wat het kost de deal wil closen en met een contract naar huis wil gaan. De kracht van commercie ligt echter in het vinden van overeenkomsten in de te bereiken doelen en daarbij de match met de geboden dienst of oplossing; alleen dan kan er sprake zijn van een lange termijn samenwerking en dat is de opmaat naar wederzijds succes! Het gaat erom als partners een overeenkomst aan te gaan. Door open en eerlijk over de doelstellingen en subdoelstellingen te communiceren ontstaat de juiste basis voor een lange termijn relatie met wederzijds respect en voordelen voor alle betrokkenen.

Mijn uitgangspunt daarbij is dat er ‘Success’ moet zijn voor de ‘Customer’ en daarbij zijn alle betrokken partners samen verantwoordelijk. Wilt u hierover verder van gedachten wisselen, bel me dan gerust op 06 24 75 86 85.

Wens ik u voor nu een succesvolle dag toe en voor de lange termijn succesvolle relaties.

Edward Haarmans

visie

Het doel dat we allemaal gemeen hebben is dat we gelukkig willen zijn. Vervolgens is het essentieel om te ontdekken welke doelen u in het leven heeft en welke rol bij u het beste past op gelukkig te worden. Op die manier kunnen we met volle energie opstaan en met een goed gevoel naar bed gaan. Ik ben erachter gekomen dat in het werkende leven, na mijn studie bedrijfskunde, het commerciële vak mij het beste past en dat ik daar energie van krijg.

Het gaat voor mij om het zoeken naar de juiste product-markt combinatie; oftewel het vinden van de meest geschikte klant voor de oplossing die je te bieden hebt; en niet andersom. Ik gebruikte voor mijn sales team vaak de term: 'You gotta love the 'no'!' Je krijgt in het salesvak vaak 'nee' te horen en dat geeft aanleiding tot analyse. Is de prospect vooraf wel juist geselecteerd? Is de vertaling van de de doelstelling van de klant naar de geboden oplossing of dienst juist toegelicht? Kent u uw concurrenten voldoende? Een 'nee' geeft altijd aanleiding tot vragen stellen, luisteren en leren van wat er in het proces gebeurd is. Zo vindt u de juiste product-markt combinatie om met uw klanten, die ik daarom ook partners noem, samen succesvol te zijn en te blijven.

De ultieme doelstelling is het creëren van een succesvol partnernetwerk, oftewel klantennetwerk, die tevreden zijn met het geboden advies en de aangereikte oplossing. Op die manier krijgt u goede en prettige contacten die uitgroeien tot positieve en succesvolle relaties. En dat resulteert aan het einde van de dag het voldane gevoel en zorgt ervoor dat u met energie opstaat en met een goed gevoel gaat slapen.

drs. Edward Haarmans

Owner Customer Success Management

Co-Founder The Purpose Company

Auteur 'Leef vandaag én denk aan morgen!


The Purpose Company

In het verlengde van mijn visie op een lang, gezond en gelukkig leven, die ik heb vastgelegd in het boek voor mijn twee jongens, heb ik The Purpose Company opgericht. Voor een lang en gelukkig leven geldt purpose als belangrijk element. Voor bedrijven geldt dit evenmin: voor een gezond bedrijf met geïnspireerde medewerkers is purpose essentieel.

Bedrijven met Purpose zijn daarnaast aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt, hebben meer loyale klanten en scoren beter op winstoptimalisatie, terwijl welzijnsoptimalisatie feitelijk de doelstelling wordt. De eerder genoemde win-win is nu een win-win-win situatie geworden!

Voor meer informatie over The Purpose Company klik hier

Mijn boek: Leef vandaag én denk aan morgen!

Ik heb dit boek geschreven voor, en richt het boek aan, mijn twee kinderen, waarbij ik mijn allerbeste advies over het leven helder heb vastgelegd. Het is geen kinderboek, maar een boek voor iedereen vanaf pak 'm beet 15 jaar en ouder. Mijn kinderen waren bij het verschijnen van de eerste druk nog te jong om met het boek aan de slag te gaan, maar inmiddels bereiken zij de leeftijd dat het interessant kan worden. Aangezien ik het allerbeste advies wat ik heb voor mijn kinderen wellicht ook anderen kunnen inspireren en ik hele leuke reacties over dit boek heb gekregen, ook tijdens mijn lezingen over dit boek, heb ik besloten dit boek, in een tweede verbeterde versie, beschikbaar te stellen.

Het is een werkboek en het kernmodel is de ‘Pie of Happiness’ en bestaat uit de 14 domeinen van geluk. Een leven in balans betekent dat alle domeinen periodiek de juiste aandacht krijgen. Bij te veel focus op 1 of enkele domeinen raakt het leven uit balans en kan het zelfs tot een ‘crisis’ leiden. Aangezien het sociale aspect bij ‘gelukkig zijn en blijven’ een zeer essentiële rol speelt, wordt ook de ‘Tribe of Happiness’ als model geïntroduceerd. Aangezien alleen lezen voor het realiseren van geluk niet voldoende is, zitten er een aantal oefeningen in het boek om achter jouw passie en purpose te komen en doelen te stellen voor een lang, gezond en gelukkig leven.

Ben je geinteresseerd in mijn boek, dan kun je het bestellen op www.positivecontribution.nl

Ik wens je al het geluk van de wereld toe!

Met liefdevolle groet, Edward